AB’nin Milli Gelirini Fuhuş ve Uyuşturucu Arttıracak!

237203-euros-and-notes1Eylül’den itibaren bütün Avrupa Birliği ülkelerinde Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla yeni kurallara göre hesaplanacak. Almanya’nın milli geliri bir anda 80 ile 85 milyar euro artmış olacak.

 
Federal İstatistik Dairesi 1 Eylül’de yeni formülle hesaplanmış rakamlarını açıkladığında boyalı basında ‘Seks, kokain ve silah sayesinde zenginleşiyoruz’ şeklinde manşetlere yer verilmesi sürpriz olmayacak. Eylül ayından itibaren bütün Avrupa Birliğinde yürürlüğe girecek olan ‘Avrupa İktisadi Genel Hesaplar Sistemi’. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) doping etkisi yapacak.
Milli gelir yeni kalemlerin etlenmesiyle artacak. Bu değişikliğin devlet borçlanmasını düşük göstermek için yapılmış olması kuvvetle muhtemel. Çünkü yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı arttığında, borçlar azalmasa bile borç stokunun milli gelire oranı düşük çıkacak.

 
Eylül milat olacak
Federal İstatistik Dairesi’nin Yurtiçi Hâsıla Hesaplama bölümünün başkanı Norbert Raeth değişikliğin siyasi nedenlerle yapılmadığını söylüyor. Raeth, siyasi amaçlı bir revizyondan söz edilemeyeceğini ve siyasi direktifler doğrultusunda değil, istatistikçiler arasındaki uzun yılları kapsayan uluslar arası tartışmaların sonunda hazırlanmış bir hesaplama sistemi geliştirildiğini belirtiyor.

 
Görüşmeler 2003 yılında Birleşmiş Milletler tarafından başlatılmış ve 2008’de Milli Hesaplamalar Sistemi kabul edilmişti. Yeni yöntem önce Avustralya tarafından kullanıldı. ABD 2013 Temmuzundan beri milli gelirini yeni sisteme göre hesaplıyor. AB’de ilk adımı Fransa ve Hollanda attı. Eylül ayından itibaren yeni sistem bütün AB ülkeleri için bağlayıcılık kazanacak.
Fuhuş ve uyuşturucu ticaretinin milli gelire yansıyacak olmasını, katma değer yaratmayan ekonomik faaliyetler olması bakımından uygun bulmayanlar da var. Federal İstatistik Dairesi Yurtiçi Hâsıla Hesaplama Bölümü başkanı Norbert Raeth, medyanın yasadışı ya da ahlak ölçülerini zorlayan alanlara işaret etmekle konuyu abarttığını söylüyor. Alman hesap uzmanı konsept açısından temel ilkelerin değişmediğini ve ne olursa olsun bütün ekonomik faaliyetlerin ahlaki değerlendirmeden geçirilmeden genel hesaplamaya dâhil edilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.
GSYH artacak
Devletin savunma harcamaları da bundan böyle yeni hesaplama kurallarına tabi olacak. Norbert Raeth şu örneği veriyor:
“Tank top gibi üretilen savunma araçları zaten yurtiçi hasılaya kaydedilmekteydi. Örneğin devletin sipariş ettiği firkateyn deniz kuvvetlerine teslim edildiği anda devletin tüketim harcamaları hanesine düşmekteydi. Bundan böyle firkateyn yatırım hanesine yazılacak. Sonunda, herkesin beğenmesi gerekmeyen ancak kıyaslanabilirlik açısından gerekli olan bir ortak payda bulunması gerekiyordu.”

 
Araştırma ve geliştirme harcamaları için de aynı şey söz konusu. Bu kalemler şimdiye kadar üretim sürecinde eriyip giden ön çalışmalar arasında sayılmaktaydı. Araştırma geliştirme geleceğe yapılan yatırım sayıldığından, şirketler yeni yurtiçi hasıla hesaplamasının en büyük kalemi olan bu harcamaları sabit sermaye yatırımı şeklinde bilançosuna işleyecek.
İstatistik dairesi uzmanı Norbert Raeth yeni metodun Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla’yı yüzde üç oranında, yani yaklaşık 80 milyar euro arttıracağını ve bu fazlanın yüzde 80’ini araştırma ve geliştirme yatırımlarından oluşacağını söylüyor.

 

237203-euros-and-notes

 

 

 

 

 

1 Comment