Almanya’da En Çok Sorun Çıkaranlar Listesinde Türkler İkinci Sırada

EURO 2008 - Public Viewing Germany v TurkeyBerliner Zeitung Gazetesi’nin Berlinliler arasında yaptırdığı bir araştırmaya katılanların yüzde 61’i bazı ülkelerden gelen göçmenlerin Almanya’da daha fazla sorun çıkardığına inanıyor.
Forsa Enstitüsü’nün araştırmasına göre Almanların yüzde 36’sı en çok sorun çıkaran toplumun Araplar olduğuna inanıyor, yüzde 25’i “en çok sorun çıkaran toplum Türkler” diyor, üçüncü sırada ise yüzde 20’lik bir oranla Romanlar bulunuyor.
Forsa’nın alternatif cevap imkanları sunmadan sorduğu “Göçmenlerle birlikte yaşamda ortaya çıkan en önemli problemler neler?” şeklindeki soruya araştırmaya katılanların yüzde 35’i “Göçmenler uyum sağlamıyor”, yüzde 19’u “Göçmenler arasında polisiye suçlar ve şiddet yaygın”, yüzde 12’si “Göçmenler sosyal yardım haklarını suistimal ediyor”, yüzde 10’u “Göçmenler Almancayı yeterli derecede öğrenmiyor” cevaplarını verdi.
Katılımcıların yüzde 61’i de göçmenlerin, uyum için yeterli çaba göstermediğine inanıyor. Bu oran Berlin’in doğu yakasında yüzde 70’e kadar yükseliyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 23’ü göçmenlerin uyum için çaba gösterdiğini belirtiyor.
Araştırmada Berlinlilerin göçmenlere yaklaşımı da soruldu. Buna göre Berlinlilerin yüzde 18’i yerlilerin göçmenlere karşı reddedici bir tavır sergilediğini söyledi. Berlinlilerin yüzde 9’una göre Alman toplumu yabancılaşmaktan korkuyor, yüzde 7’si ırkçı tutum ve tavırları uyuma engel davranışlar olarak nitelendiriyor.
Araştırmaya katılanlar siyasi partilere göre sınıflandırıldığında ise şu sonuçlar ortaya çıktı: Hıristiyan Demokratik Birlik partili seçmenlerin yüzde 73’ü, Sosyal Demokrat Partili (SPD) seçmenlerin yüzde 63’ü, Sol Partili seçmenlerin yüzde 58’i, Yeşiller partisini seçenlerin yüzde 38’i uyum sorunlarının kaynağının göçmenler olduğunu, göçmenlerin uyum sağlamak için yeterli çaba göstermediğini ileri sürdü. Öte yandan Berlinli seçmenler uyum için siyasetin yeterince önlem almadığı görüşünü savunuyor. Katılımcıların yüzde 74’ü “Almanlarla göçmenlerin kaynaşması için ne Berlin Senatosu, ne de ilçe yönetimleri yeterince önlemler almıyor.” diyor.
Bu görüşü sadece muhalefet partisi Sol Parti’nin seçmenleri (yüzde 84) değil, Berlin Hükümeti’nin büyük koalisyon ortağı SPD’ye mensup seçmenler de (yüzde 77) savunuyor. Araştırma temsili olarak 1008 Berlinlinin katılımıyla 17 ile 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

50 Comments