” Bağımsız Kadın Direktörler “

Hülya Karahan

Production editörü

istanbulpostcomtr@gmail.com

Sabancı Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, ‘Yönetim Kurullarına Aday Gösterme Süreçleri ve Çeşitlilik’ başlığı ile  7. kez düzenlenen “Türkiye Kadın Direktörler” konferansına Türkiye’den ve dünyadan birçok isim katıldı.

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, halka açık şirketlere üçte bir oranında bağımsız yönetim kurulu üyesi kotası getiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerinin (Seri 4, 56 ve 57) uygulanmasında kadın üyelere öncelik verilmesi ve böylece aynı tebliğde öngörülen her yönetim kurulunda en az bir kadın üye hedefine ulaşılması için tasarlandı.İsveç Başkonsolosluğu’nun 2012-2015 yılları arasında sağladığı hibe yardımı ve Egon Zehnder International’ın stratejik desteği ile hayata geçirilen proje genel olarak Rio+20 bildirgesinde yer alan kadınların karar mekanizmalarındaki güçlerini arttırma amacına hizmet etmeyi ve kadınların ekonomik karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Program kapsamında halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alacak yetkinlikte kadınları kapsayan bir veri tabanı saklanıyor. Forum tarafından geliştirilen kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi her yıl tüm halka açık şirketleri kapsayacak şekilde hesaplanıyor..

Yüzde 30 Kulübü

Yüzde 30 Kulübü yönetim kurulu başkanlarının ve CEO’ların, organizasyonlarının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçladıkları bir işbirliği çalışması. Bu iş birliğinin arkasında toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarını daha etkin yapacağı belirtiliyor.

%30 Kulübü bir kota girişimi değil. %30 Kulübü üyesi olan başkanlar ve CEO’lar iş dünyasının önemli temsilcileri sıfatıyla üye olduklarını açıklayarak yönetim kuruluda %30 oranında kadın olmasının iyi bir uygulama olacağı fikrini benimsediklerini ve bu amaca topluca ulaşma arzularını kamuyla paylaşıyor.

2012’de İngiltere’de başlatılan kampanya FTSE 100 endeksinde yer alan şirketlerin yönetim kurullarında 2010 yılında %12,5 olan kadın üye oranını % 30’a çıkartma hedefiyle yola koyuldu. 2017’de bu orana ulaşıldı ve kadın üyesi olmayan yönetim kurulu kalmadı.

Reviewer overview

Türkiye Bağımsız Kadın Direktörlere - Sabancı Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, ‘Yönetim Kurullarına Aday Gösterme Süreçleri ve Çeşitlilik’ başlığı ile  7. kez düzenlenen "Türkiye Kadın Direktörler" konferansına Türkiye'den ve dünyadan birçok isim katıldı./10

Summary

Sabancı Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, ‘Yönetim Kurullarına Aday Gösterme Süreçleri ve Çeşitlilik’ başlığı ile  7. kez düzenlenen "Türkiye Kadın Direktörler" konferansına Türkiye'den ve dünyadan birçok isim katıldı.

0 Bad!