“Bana Laf Değil Para Lazım”

2586-euro-currencyAB Komisyonu Başkanı Juncker’in, Avrupa ekonomisini canlandırmak için ortaya koyduğu yatırım planı Brüksel’de tartışılıyor. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına seslenen Jean-Claude Juncker, ‚bana laf değil para lazım‘ diyerek mesajını açık bir biçimde verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, 315 milyar Euro çapında olması planlanan yatırım fonunu hararetle savunuyor.
Üye ülkelerden fonla ilgili gelen talepler ve kendi projelerinin finanse edilmesi yönündeki fikirler ise Juncker’in canını biraz sıkmışa benziyor. Bu fikirleri dile getirenler bağlayıcı bir şekilde fona ne oranda katkı sağlayacaklarını es geçiyorlar çünkü. Juncker de buna binaen yaptığı açıklamada, ‚herkes vaadini yerine getirse milyarlarca euro içinde boğuluruz‘ ifadesini kullandı.

‚Juncker Fonu‘ da denen yatırım fonundan pay almak isteyen 28 Avrupa Birliği ülkesi şimdiden toplamda 2 bin kadar proje önerisinde bulunmuş durumda. Toplam maliyeti 1 trilyon 300 milyar euroyu bulan söz konusu projelerin çoğunu yeni otoyol, köprü ve okullar oluşturuyor ki, bunların yapımı aslında devletlerin kendi sorumluluğunda. Jean-Claude Juncker de üye ülkelerden proje önerisinde bulunurken çok fazla beton ve prestij projesi sunmamalarını istedi. Juncker sözlerinin devamında, halihazırda var olan kilise ve şapellerin bile dolmadığını belirterek yeni katedral projeleri sunulmamasını, aşılması güç olmayan dağların içine tüneller kazılmamasını ve mantıklı projeler sunulmasını talep etti. Proje seçimine kim karar verecek?

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker ile üye ülkeler arasında süren bir diğer tartışma da hangi projenin hayata geçirileceğinin kimin tarafından belirleneceği üzerinden yürüyor. Bazı devletler, yatırım fonuna kaynak aktarmalarının karşılığında proje seçiminde söz sahibi olmak niyetindeler. Avrupa Birliği Komisyonu ise buna karşı çıkarak, Lüksemburg’da bulunan Avrupa Yatırım Bankası bünyesinde, üye ülkelerin baskı yapamayacağı bir uzman heyetinin karar merci olmasını istiyor.

Juncker Fonu’nun bir aksilik çıkmaması durumunda 2015 yılının ortalarında kullanıma hazır hale gelmesi planlar dahilinde. Ancak fonun hayata geçirilebileceğine şüphe ile bakanların sayısı az değil. Avrupa Siyasi Araştırmalar Merkezi’nden İktisatçı Daniel Gros, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin, seçiminde söz sahibi ve denetim yetkilerinden mahrum bırakıldıkları projeler için fona kaynak aktarmayabileceklerini belirtiyor.

‘Juncker’in sihirli torbası’

Fonun en önemli ayağını özel yatırımcılar oluşturuyor. 315 milyarlık fon havuzunun 250 milyarlık kısmını onların doldurması planlanıyor. Jean-Claude Juncker, bütçe açığının artmasına ve borç dağlarının daha da yükselmesine neden olmadan kullanabilecekleri kamu kaynaklarına sahip olmadıklarını, dolayısıyla Avrupa Birliği bütçesindeki kısıtlı kaynağı reel ekonomideki yatırımları artırmak için kullanarak akılcı bir adım attıklarını ifade etti.

Juncker’in umutlu olduğu bu fona Brüksel’deki çevreler bir de isim takmışlar: “Juncker’in Sihirli Torbası.” Bu sihirli torbanın hayata geçirilebilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun da onayını alması gerekiyor.

41 Comments