Bir Saatin Altında Bilgisayar Oyunu Oynayan Çocuklar ‘daha uyumlu’

Computer-games-a-fun-way-to-learnOxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre, her gün bir saatin altında bilgisayar oyunu oynayan çocuklar hiç bilgisayar oyunu oynamayanlara kıyasla sosyal açıdan daha fazla gelişiyor.
Fakat çocukların üç saatten fazla bilgisayar oyunu oynamaları halinde yaşamlarından memnun olma oranlarının azaldığı da belirtiliyor.
Ayrıca her gün kısa bir süre bilgisayar oyunu oynayan çocukların daha az duygusal sorunlar yaşadığı ve aşırı hareketli olmadıkları da ifade ediliyor.
Deneysel psikolog Dr. Andrew Przybylski analizine 10-15 arası 5 bin çocukla yaptığı anket sonucunda ulaştı.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 75’i her gün bilgisayar oyunları oynadığını belirtti.
Katılımcılar anketteki bir dizi faktöre yanıt verdiler:
Hayatlarından ne kadar memnun oldukları
Arkadaşlarıyla nasıl anlaştıkları
Zor durumda kalan kişilere yardım edip etmedikleri
Aşırı hareketlilik ve dikkat seviyeleri
Sosyal etkileşim
Ankete katılan çocukların verdiği cevaplar psikolojik ve sosyal uyum seviyelerinin değerlendirilmesi için birleştirildi.

Hiç bilgisayar oyunu oynamayanlar da dahil tüm gruplar birbirleriyle kıyaslandığında, günde bir saatin altında video oyunu oynayanların hayatlarından daha memnun oldukları gözlendi ve olumlu sosyal etkileşimlerinin de en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

BBC’ye konuşan Dr. Przybylski araştırma sonuçlarının bu şekilde çıkmasının ardında değişik faktörler yatabileceğine işaret etti.
Dr. Przybylski, “Ya bilgisayar oyunlarının yalnızca iyi yanları üzerinde duruluyor ya da şiddet faktörü üzerinde. Oysa bizim araştırmamız yeni bulgular içeriyor” dedi.
Dr. Przybylski ayrıca, bilgisayar oyunlarının çocuklar arasında ortak bir dil yaratabileceğini de düşünüyor.

8 Comments