COVID-19 Ölümleri D Vitamini Eksikliğine Bağlı

Hülya Karahan: Production Editor

istanbulpostcomtr@gmail.com

Bir ön  Yapılan bilimsel bir çalışmaile, COVID-19 enfeksiyon oranı ve mortalitesi ile 20 Avrupa ülkesinde ortalama D vitamini seviyelerini karşılaştırıldı ve ortaya çok ilginç bir sonuç çıktı.

Düşük D vitamini seviyesine sahip ülkelerin en yüksek COVID-19 enfeksiyon oranlarına ve ölüm oranlarına sahip ülkeler olduğu ikna edici bir korelasyon ortaya koydu.

Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust ve East Anglia Üniversitesi’nden bilim adamları çalışmalarında şunu dile getirdi: “SARS-CoV2 enfeksiyonuna karşı korunmak için D Vitamini takviyesi önerebiliriz.”

Bu bulgu, D vitamininin aynı zamanda bir kişinin koronavirüsü kaptıktan sonra iyileşme şansını artırabileceğini de gösteren ayrı bir çalışmayı destekliyor.

Trinity Üniversitesi Dublin’in yakın tarihli bir araştırmasının ardından Granada Üniversitesi’nden on haftalık bir deneme hala devam ediyor.  D Vitamini takviyesi alan yetişkinlerin göğüs enfeksiyonlarında yüzde 50 düşüş  olduğuda bulgulandı. Son çalışmada, Amsterdm Vrije Universitesinde, iç hastalıklar Profesörü Emeritus Paul Lips liderliğindeki kapsamlı  2019 ‘da yapılan çalışması da dahil olmak üzere D vitamini seviyeleri hakkında önceden mevcut veriler kullanıldı.

Bu önceki çalışma, Avrupa ve Ortadoğu’daki D vitamini popülasyonları hakkında veri topladı.

Çalışma, binlerce kişinin D vitamini ölçümlerini almayı içeriyordu.

Vitaminin COVID-19’a karşı etkinliği üzerine yapılan son çalışma, 20 ülke ile sınırlandırıldı.

Serum örneklerindeki ortalama D vitamini miktarı (56 nmol / l) idi ve 30 nmol / l’nin altındaki oranlar ciddi derecede eksik’ kabul edildi.

Son çalışma, mevcut D vitamini seviyeleri veritabanını aldı ve yaşlılarda endişe verici derecede düşük D vitamini seviyeleri buldu; bu, demografik olarak koronavirüs kasıldıktan sonra ölme riski altında.

Araştırmacılar, ‘[Çalışma, 26nmol / L İspanya’da D vitamini, İtalya’da 28 nmol / L ve İskandinav ülkelerinde, yaşlı insanlarda 45 nmol / L’ nin seviyelerini gösteriyor.

‘İsviçre’de bakım evlerinde ortalama D vitamini düzeyleri 23 (nmol / L) olup, İtalya’da 70 yaşın üzerindeki kadınların yüzde 76’sının 30nmol / L’nin altında dolaşım seviyeleri olduğu bulgulandı.

‘Bunlar çok sayıda COVID-19 vakasına sahip ülkelerdir ve yaşlanan insanlar SARS-Cov2 ile morbidite ve mortalite riski en yüksek olan grup. ”

D vitamini, balık ve mantar gibi bazı gıdalar aracılığıyla insan vücuduna girebilir veya güneş ışığına maruz kaldığında cilt hücreleri tarafından üretilebilir.

Daha sonra ölümler ve D vitamini düzeyleri arasındaki korelasyonu ortaya çıkaran herhangi bir ilişkiyi belirlemek için iki veri seti üzerinde t-testi adı verilen basit bir istatistiksel analiz yapıldı.

Araştırmacılar, ön raporlarında, “COVID-19 için en savunmasız nüfus grubu da D vitamini açısından en eksik olan grup olarak açıklandı.”

 

Reviewer overview

COVID-COVID-19 Ölümleri D Vitamini Eksikliğine Bağlı19 Ölümleri D Vitamini Eksikliğine Bağlı - /10

Summary

Bir ön  Yapılan bilimsel bir çalışmaile, COVID-19 enfeksiyon oranı ve mortalitesi ile 20 Avrupa ülkesinde ortalama D vitamini seviyelerini karşılaştırıldı ve ortaya çok ilginç bir sonuç çıktı.

0 Bad!