Biden Sows The First Seed for his Ambitious Investment in Sustainable Infrastructure in the US

US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris met Thursday in the Oval Office with a bipartisan group of senators from the Committee on the Environment and Public Works,…

Read More

ABD’ nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden “Mütavazi” Ofisinde Çalışmalara Başladı

Bu virüsü nasıl kontrol altına alacağımızı, çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağlayacağımızı ve eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edeceğimizi tartışmak için, bu öğleden sonra, Kamala Harris, Nancy Pelosi ve…

Read More

Page 1 of 1