Göğüs Kanseri Hangi Irkları Tehdit Ediyor?

brDünya Sağlık Örgütü meme kanseri teşhisi konan hastaların yaklaşık yüzde 50’sinin ve bu hastalıktan ölenlerin de yarısından fazlasının aslında gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını açıkladı.

 
Meme kanseri çoğunlukla gelişmiş ülkelerde görülen bir hastalık olarak kabul edilir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü meme kanseri teşhisi konan hastaların yaklaşık yüzde 50’sinin ve bu hastalıktan ölenlerin de yarısından fazlasının aslında gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre, 2011’de yarım milyon kadının meme kanserinden öldüğü tahmin ediliyor.

Meme kanseri olduğunu öğrenmek her kadında şok etkisi yaratıyor.

Sharon Newman kendine teşhis koyulduğu günü hala hatırlıyor: “İnkar etme duygusuna kapıldım. Kimseyle konuşamadım.”

Newman’ın tümörü küçükmüş ve tedavisi de başarılı olmuş. Ancak Doktor Steven Narod, küçük tümörlerin bile tehlikeli olabileceğini söylüyor. “Etnik köken, küçük meme tümörü olan kadınlarda bile büyük fark yaratıyor.”

Doktor Narod ve Toronto’daki diğer araştırmacılar, Amerika’daki 400 binden fazla meme kanseri hastasını incelemiş. Teşhis konan kadınları yedi yıl boyunca takip etmişler. Araştırmacılar, etnik kökenin hastalığı yenmede önemli rol oynadığı sonucuna varmışlar: “Beyaz bir kadına oranla siyah bir kadının meme kanserinden ölme ihtimalinin 1,5 ila 2 kat daha yüksek olduğunu gördük. Çinli veya Japon bir kadının meme kanserinden ölme ihtimaliyse beyaz bir kadına göre yüzde elli daha düşük.”

Afrika kökenli Amerikalılar ile Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan diğer ülkelerdeki siyah kadınlar arasında hayatta kalma oranını karşılaştıran bir çalışma ise henüz yapılmamış. Ancak Doktor Narod, bu kadınların da meme kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu söylüyor. Çalışma, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde yayınlanmış.

41 Comments