IMF: ‘Yolsuzluğun Dünyaya Bedeli Yılda 2 Trilyon Dolar’

cccUluslararası Para Fonu IMF’nin son raporuna göre rüşvet ve yolsuzluk dünya ekonomisine her yıl 2 trilyon dolar zarar veriyor. Bu para yoksullukla mücadele, yeni iş yaratma ve çevreyi koruma için kullanılabilir.

Uluslararası Para Fonu IMF’nin raporuna göre her yıl yolsuzluğa kaybedilen para küresel üretimin yüzde 2’sine eşit.

IMF Başkanı Christine Lagarde’a göre yolsuzluğun ekonomiye doğrudan zararı açık, ama düşük büyüme oranı ve daha fazla ekonomik eşitsizlik gibi dolaylı zararları daha kötü olabilir.

Lagarde, bunun hükümetlere güveni zedelediğini ve vatandaşların etik değerlerini erozyona uğrattığını söyledi.

IMF, yolsuzluğu ‘özel kazanç sağlamak için kamu dairelerinin suistimal edilmesi’ olarak nitelendiriyor.

Rüşvet ve yolsuzluk bankacılık sistemini zayıflatıyor ve insanları finans piyasaları dışında bırakıyor.

IMF ayrıca yolsuzluğun sosyal ve çevre maliyetinin de önemli olduğunu, bunun daha fazla çevre kirliliğine, kötü idareye ve doğal kaynakların yıkımına neden olduğunu belirtiyor.

Rapor, devletlerden yolsuzlukla mücadele amacıyla mali şeffaflık uygulamalarını ve uluslararası standartları benimsemesini, buna bağlı olarak da işlenen suçları soruşturmasını istiyor.

IMF, ayrıca sorunların afişe edilebilmesi açısından özgür basın çağrısı yapıyor.

3 Comments