“İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı”

Haber: Hülya Karahan

istanbulpostcomtr@gmail.com

SABANCI Üniversitesi, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla başlatılan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’yle 5 yılda 150 bin çalışana ulaşıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi çerçevesinde “kadına yönelik şiddetle mücadelede şirketlerin rolü” konulu panel gerçekleştirildi.

Konuşmalarından ardından, moderatörlüğünü UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk’un yaptığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Çoklu Bakış” başlıklı panel gerçekleştirildi.

 

Panelde konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi Özge İzdeş Terkoğlu, kadınların, AB, OECD ve Türkiye’deki ekonomiye katılım ortalamalarından bahsederek, kadınlara sunulan işlerin kalitesinin başka bir zorlu sorun olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin, dünya genelinde istihdamda en büyük cinsiyet farkına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Terkoğlu, “Türkiye’de istihdamdaki çarpıcı cinsiyet farkının, kültürel ve ekonomik darboğazlarla birleşmesinin yapısal nedenleri var.” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndenise toplumsal cinsiyet eşitliği talebinin, farklılığı inkar eden bir “aynılık” talebi olmadığını belirtti.

Berktay, “Tersine farklılıklara saygı gösterilmesi ama temel insan hakları açısından eşitliğin hem yasada, hem de pratikte gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Kadınların insan hakları evrenseldir ve yasalarla teminat altına alınmıştır. Dolayısıyla her daim kamusal alanda ve yasa önünde eşitliği ve onun yerine geçirilmek istenen ‘adalet’ ve benzeri kavramların yanıltıcı olduğunu savunmalıyız.”Dedi.

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu da, “Türkiye’de feminist hareket, içerdiği sorunlara rağmen, ortaya koyduğu çoğulcu potansiyeli, farklılık ve eşitlik meselesini bir arada ele alan politikaları, yöntem, yaklaşım ve arayışları ile Türkiye’nin siyasi ve toplumsal kültürüne önemli katkılar yaptı ve yapmaya devam ediyor.” Şeklinde ifade etti.

Toplantının kapanışında konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan ise “Kadınları yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için bütüncül yaklaşım önemli bu anlamda projenin örnek temsil etmektedir.” Dedi.

Safkan, “Proje, hem farklı aktörlerin iş birliğini sağlıyor, hem de iş dünyasının aile içi şiddetle mücadelede aktif rol alan ve somut çözüm önerileri sunan bir paydaş haline gelmesine öncülük ediyor.”Şeklinde sözlerini sürdürdü.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfının desteğiyle şirketlerin, çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” kapsamında faaliyetler sürdürülüyor.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında 17 şirket aile içi şiddet konusunda bir şirket politikası oluşturacağını taahhüt etti. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” için 17 şirket pilot olmayı kabul etti.

Aras Kargo, ARGE Danışmanlık, Aygaz, Doğuş Grubu, Eczacıbaşı Holding, Ekoten, Erdemir Grubu, Ericsson Türkiye, TAV Grubu şirketlerinden Havaş, İnci Holding, İpekyol, Organik Kimya, Sabancı Üniversitesi, Siemens Türkiye, Sun Tekstil, Turcas Petrol ve Yeşim Tekstil’den oluşan pilot şirketler Ekim ayına kadar şirket politikalarını oluşturacaklar.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, kadın çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” için 17 şirket pilot şirket olmayı kabul etti.

Türkiye’de ‘şiddete sıfır tolerans’ politikası kapsamında ilk defa 17 şirket tarafından çalışanlara yönelik politika oluşturulacak. Oluşturulacak bu politikalar bazı sektörler için küresel çapta da ilk örnekleri oluşturacak. İşyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyen bir iş kültürünün geliştirilmesinde şirketlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” kapsamında, öncelikle tüm şirketlere Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından eğitimler verildi. Ayrıca pilot şirketlerden 30 katılımcıya da Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, AÇEV ve Mor Çatı gönüllüleri tarafından ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi’ verildi. Eğitim kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları”, “Şiddet Türleri”, “Yasal Çerçeve” ve “Mağdurla Görüşme Teknikleri” başlıkları ele alındı.

Pilot şirketler politikalarını Ekim ayına kadar oluşturacak. Pilot şirketlerin uygulamalarına dayanarak, politika ve çözüm mekanizmaları oluşturma sürecinden çıkarılan sonuçlara göre 2016 yılı sonunda Uygulama Rehberi’nin ikinci versiyonunun yayınlanması öngörülüyor. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat konuyla ilgili

“Şirketler ekonomik faaliyetleri nedeniyle toplumu ve çevreyi doğrudan etkiledikleri gibi uyguladıkları politikalar vasıtasıyla da dolaylı olarak etkilemektedirler.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda iş dünyasına yaptığımız çağrıya olumlu yanıt veren ve üyelerini harekete geçiren TÜSİAD’a teşekkür ederiz. Pilot uygulamaya katılan şirketlerin kadına yönelik aile içi şiddete karşı gösterdikleri kararlı duruş ve uygulayacakları şirket içi politikalar hem şiddetle başa çıkmaya çabalayan kadın çalışanlara güç verecek, hem de erkek çalışanları kadınlarla ilişkilerinde daha dikkatli olmaya zorlayacaktır. Bu öncü şirketlerin çalışanlarının insan haklarını korumak konusundaki gayretleri ve uyguladıkları politikalar şüphesiz ki çalışanların etkileşimde bulunduğu daha geniş bir çevreyi de etkileyecektir. Bu projeyi destekleme kararı aldıkları için TÜSİAD başkanını ve yönetim kurulu üyelerini tek tek kutluyoruz. Diğer iş örgütlerini de bu yönde karar almaya davet ediyoruz.” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışı ile bu toplumsal soruna kalıcı çözümlergeliştirilmesi için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gerekiyor. İş dünyasında da yükselen farkındalık ile birlikte artık daha fazla şirketin, kurumsal politikalarına “toplumsal cinsiyet eşitliği” anlayışını dâhil ettiğini görüyoruz. “Kadına yönelik şiddet” başlığının da şirketlerin kurumsal politikalarında mutlaka yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda TÜSİAD olarak üzerimize düşen sorumluluğu, ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesine destek vererek üstlenmeye karar verdik. Böylece kurumlarımızın vazgeçilmez birer değeri olan kadın çalışanlarımızın yaşam hakkını tehdit eden ve yaşamını olumsuz etkileyen şiddete karşı kurumsal yeteneklerimizi harekete geçirmeyi, kadın ve erkek çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Projenin ilk aşamasına dahil olan ve çoğunluğunu üyelerimizin oluşturduğu tüm şirketleri bu konudaki uyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Bu bir başlangıç. Proje aşama aşama genişleyecek ve daha fazla şirket bu sürece katılacak.

Bu  toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla 10 senedir toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik projelere destek verdiklerini vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan “Kadınların insanca ve ayrımcılığa uğramadan yaşayabilmesinin ilk koşulu yaşadıkları yerde ve ailelerinin yanında güvende olabilmeleridir.

Günümüzde aile içi şiddet

Küresel bir problem olmaya devam ediyor ve maalesef sanılanın aksine yüksek eğitim ve gelir düzeyi kadına yönelik şiddeti azaltmaya yetmiyor. Sabancı Vakfı olarak, yürüttüğümüz programlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini hep merceğimizde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesiyle iş dünyasının aile içi şiddete karşı harekete geçişini görmekten, bu alanda önemli adımlar atılmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bundan böyle, işyeri politikaları geliştirilirken toplumsal soruların çözümüne yönelik bir yaklaşımın baz alınacağını umut ediyorum. Bu ortak hayal etrafında birleşerek projenin gerçekleşmesini sağlayan Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD ve UNFPA’e teşekkür ediyorum.”dedi. UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa “İş yerinde aile içi şiddet ile mücadele UNFPA’in 2000’li yıllardan bu yana çalıştığı bir konu olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de aile içi şiddetten yoğun olarak kadınlar karşı karşıya kalmaktadır. Bu konu son on yıldır “gizli” ve “ev içi” bir konu olmaktan “açığa vurulan” ve “kamusal” olarak mücadele edilmesi gereken bir konu halini almıştır. Aile içi şiddetin kamusal olarak mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğu olgusu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun, özellikle Türkiye’deki çalışmalarını özel sektör ile sürdürmeye yönlendirmiştir.

2005 yılında başlayan çalışmalarımız 2014 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ile güçlenerek çok hızlandı ve 2016 yılı içinde aile içi şiddetle mücadelede özel sektörün rolü konusunda yapılan pilot çalışmayı sonlandırdık. Uzun bir yürüyüşü gerektiren bu yolda ortağımız Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve TÜSİAD’a teşekkür ediyorum.

Gelecekte bu çalışmaların daha da güçlenmesi için ortaklarımızla birlikte, UNFPA olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi belirtmekisterim” dedi.

Proje Hakkında İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması ve iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları, araç ve yöntemleri yaygınlaştırmaları üzerine tasarlandı.

Proje kapsamında 2014 yılında çalışanların aile içi şiddet hakkındaki farkındalıklarını ve şiddete maruz kalma durumlarını araştırmak üzere yirmi şirkette anket uygulandı. Anket sonuçlarına göre çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’inin en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kaldığı ve çalışan kadınların  yüzde 40’ının psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’inın sosyal şiddete, yüzde 17’sinin ekonomik şiddete ve yüzde 8’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Bu sonuçlara dayanarak 2015’te projenin ikinci aşamasında şirketlerin aile içi şiddetin işi, iş yerini ve çalışan kadınların işgücüne etkin katılımını olumsuz olarak etkilemesini engellemeye yönelik bir şirket politikası oluşturarak çözüm mekanizmaları yaratabilmelerini desteklemek amacıyla ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ oluşturuldu. Bu çalışmalar TÜSİAD’ın ve üye şirketlerin katkılarıyla yürütüldü.

Proje kapsamında 2016 yılı Pilot Uygulama yılı olarak belirlendi. Pilot çalışma ilk uygulamaların yakından izlenmesi ve sonuçlarının ve deneyimlerin rehberin iyileştirilmesinde kullanılmasını amaçlamakta. Pilot uygulamaya ‘pilot şirket’ olarak süreç boyunca desteklenmesini ve izlenmesini kapsıyor.

Reviewer overview

"İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı" - /10

Summary

SABANCI Üniversitesi, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla başlatılan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’yle 5 yılda 150 bin çalışana ulaşıldı.

0 Bad!

70 Comments

 • 부산출장마사지 Reply

  25 January 2021 at 02:54

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for supplying these details.

 • 울산출장마사지 Reply

  25 January 2021 at 12:32

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the site is also very good.

 • 울산출장마사지 Reply

  25 January 2021 at 13:52

  Excellent write-up. I definitely appreciate this site. Stick with it!

 • 울산출장 Reply

  25 January 2021 at 14:27

  You are so awesome! I don’t suppose I’ve read through a single thing like that before. So good to find someone with some original thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

 • 안마 Reply

  26 January 2021 at 08:59

  Can I simply say what a comfort to discover someone that really knows what they are discussing on the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people should read this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you definitely have the gift.

 • arched fireplace door Hazel Park, MI Visit Your URL Reply

  27 January 2021 at 19:45

  Hello there I am so thrilled I found your weblog, I really found you by error, while I was researching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I donít have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic work.

 • weber grill Rochester, MI see this Reply

  28 January 2021 at 07:16

  Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 • microsoft home and business 2019 mac Reply

  29 January 2021 at 13:17

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to swap techniques with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 • Website Reply

  29 January 2021 at 13:48

  I discovered your blog site on google and test a number of of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to studying more from you in a while!…

 • More Info Reply

  31 January 2021 at 07:45

  A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish incredible. Great job!

 • visio 2016 windows 10 Reply

  31 January 2021 at 08:56

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to search out anyone with some original ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is one thing that is wanted on the net, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 • ms visio 2016 Reply

  31 January 2021 at 13:14

  Hello. splendid job. I did not anticipate this. This is a splendid story. Thanks!

 • septic tank services Reply

  01 February 2021 at 15:11

  Hi this is a great site that you have, thanks for sharing it with the human race

 • Best CBD for Pets Reply

  03 February 2021 at 02:14

  You have covered this topic properly.

 • Auto Insurance Leads Reply

  03 February 2021 at 15:55

  Very nice info and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you people have any ideea where to employ some professional writers? Thx 🙂

 • Best CBD for Pets Reply

  03 February 2021 at 19:49

  Too many blog owners nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on browsing.

 • Homepage Reply

  03 February 2021 at 22:11

  Aw, this was a really nice post. In thought I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and not at all appear to get something done.

 • Boost Domain Rating Reply

  04 February 2021 at 02:44

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 • Url Reply

  04 February 2021 at 07:56

  In the grand pattern of things you receive a B+ for effort and hard work. Where you actually misplaced me personally was on the particulars. You know, they say, the devil is in the details… And that couldn’t be more true at this point. Having said that, let me inform you just what exactly did give good results. Your writing is certainly pretty persuasive which is probably why I am taking an effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, whilst I can easily see a leaps in reason you make, I am not really sure of just how you seem to unite the details which help to make your conclusion. For the moment I will, no doubt subscribe to your issue but trust in the near future you actually link your dots much better.

 • Get Info Reply

  04 February 2021 at 17:14

  It’s onerous to seek out knowledgeable individuals on this subject, however you sound like you know what you’re speaking about! Thanks

 • you can look here garden Reply

  04 February 2021 at 21:36

  Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 • Visit Reply

  05 February 2021 at 11:02

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Click Site Reply

  06 February 2021 at 00:32

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 • instagram takipci hilesi Reply

  07 February 2021 at 15:18

  Instagram insan yoğunluğunun en iyi olduğu harika platformlardan biri olarak kendisini öne çıkarmaktadır. Bu güzel platformda elverişli miktarlarda takipçilere sahip olmak her yönden daha fazla tanınmaya ve popülerleşmeye olanak sağlar.

 • instagram takipci hilesi Reply

  07 February 2021 at 15:30

  Sosyal Medya’nın Gücü Sizin Elinizde!Tamamen Otomatik Sistem ile Siparişleriniz 7 Gün 24 Saat Hızlı ve Sorunsuz Bir Şekilde Tamamlanmaktadır. Instagram takipçi satın al ve daha fazlası.

 • instagram takipci hilesi Reply

  07 February 2021 at 18:47

  Trmedya sitemiz her Instagram kullanıcısının iyi sayılarda takipçilere sahip olabilmesi için en kaliteli şekilde takipçi paketlerinin satışını yapmaktadır. Oldukça ucuz ve uygun fiyatlarla bizlerden takipçi satın alınabilmesi her bakımdan mümkündür.

 • Insurance Lead Reply

  07 February 2021 at 20:53

  Just desire to say your article is as surprising. The clearness to your post is simply great and that i could think you are a professional in this subject. Fine along with your permission allow me to clutch your RSS feed to keep updated with coming near near post. Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

 • Best Mutual Funds Reply

  08 February 2021 at 10:09

  It’s really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 • he said gardening mountain Reply

  08 February 2021 at 15:01

  Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 • Best Mutual Funds Reply

  08 February 2021 at 21:15

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this information So i am satisfied to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I most indisputably will make sure to do not disregard this web site and provides it a glance on a relentless basis.

 • Top Mutual Funds Reply

  09 February 2021 at 00:21

  Unquestionably imagine that that you stated. Your favourite justification seemed to be at the net the easiest thing to understand of. I say to you, I definitely get irked even as people consider worries that they just don’t know about. You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 • Best CBD Oil Reply

  09 February 2021 at 14:42

  Your manner of addressin this topic is both remarkable and also motivating.

 • Home Loan DSA in Pune Reply

  14 February 2021 at 00:21

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 • wordpress.com Reply

  15 February 2021 at 00:53

  I read this article completely concerning the resemblance of hottest and preceding technologies,
  it’s remarkable article.

 • kids curtains wordpress.com Reply

  15 February 2021 at 05:40

  This article will help the internet people for building up new webpage or
  even a weblog from start to end.

 • Home Loan Pune Reply

  16 February 2021 at 13:44

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out any person with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is wanted on the net, somebody with just a little originality. useful job for bringing something new to the web!

 • Domain Rating Reply

  17 February 2021 at 10:57

  As a Newbie, I am continuously browsing online for articles that can help me. Thank you

 • Boost Domain Authority Reply

  18 February 2021 at 10:15

  Its like you read my thoughts! You seem to understand a lot approximately this, like you wrote the e book in it or something. I believe that you can do with a few p.c. to drive the message home a little bit, however other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 • 군산출장안마 Reply

  20 February 2021 at 22:19

  Right here is the right web site for anyone who would like to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to횜HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

 • 홈케어마사지 Reply

  24 February 2021 at 12:52

  Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 • why water freedom system is important Reply

  25 February 2021 at 18:55

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice practices and we are looking to exchange solutions with others, please shoot me an email if interested.

Leave a Comment