“İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı”

Haber: Hülya Karahan

istanbulpostcomtr@gmail.com

SABANCI Üniversitesi, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla başlatılan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’yle 5 yılda 150 bin çalışana ulaşıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi çerçevesinde “kadına yönelik şiddetle mücadelede şirketlerin rolü” konulu panel gerçekleştirildi.

Konuşmalarından ardından, moderatörlüğünü UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk’un yaptığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Çoklu Bakış” başlıklı panel gerçekleştirildi.

 

Panelde konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi Özge İzdeş Terkoğlu, kadınların, AB, OECD ve Türkiye’deki ekonomiye katılım ortalamalarından bahsederek, kadınlara sunulan işlerin kalitesinin başka bir zorlu sorun olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin, dünya genelinde istihdamda en büyük cinsiyet farkına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Terkoğlu, “Türkiye’de istihdamdaki çarpıcı cinsiyet farkının, kültürel ve ekonomik darboğazlarla birleşmesinin yapısal nedenleri var.” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndenise toplumsal cinsiyet eşitliği talebinin, farklılığı inkar eden bir “aynılık” talebi olmadığını belirtti.

Berktay, “Tersine farklılıklara saygı gösterilmesi ama temel insan hakları açısından eşitliğin hem yasada, hem de pratikte gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Kadınların insan hakları evrenseldir ve yasalarla teminat altına alınmıştır. Dolayısıyla her daim kamusal alanda ve yasa önünde eşitliği ve onun yerine geçirilmek istenen ‘adalet’ ve benzeri kavramların yanıltıcı olduğunu savunmalıyız.”Dedi.

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu da, “Türkiye’de feminist hareket, içerdiği sorunlara rağmen, ortaya koyduğu çoğulcu potansiyeli, farklılık ve eşitlik meselesini bir arada ele alan politikaları, yöntem, yaklaşım ve arayışları ile Türkiye’nin siyasi ve toplumsal kültürüne önemli katkılar yaptı ve yapmaya devam ediyor.” Şeklinde ifade etti.

Toplantının kapanışında konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan ise “Kadınları yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için bütüncül yaklaşım önemli bu anlamda projenin örnek temsil etmektedir.” Dedi.

Safkan, “Proje, hem farklı aktörlerin iş birliğini sağlıyor, hem de iş dünyasının aile içi şiddetle mücadelede aktif rol alan ve somut çözüm önerileri sunan bir paydaş haline gelmesine öncülük ediyor.”Şeklinde sözlerini sürdürdü.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfının desteğiyle şirketlerin, çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” kapsamında faaliyetler sürdürülüyor.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında 17 şirket aile içi şiddet konusunda bir şirket politikası oluşturacağını taahhüt etti. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” için 17 şirket pilot olmayı kabul etti.

Aras Kargo, ARGE Danışmanlık, Aygaz, Doğuş Grubu, Eczacıbaşı Holding, Ekoten, Erdemir Grubu, Ericsson Türkiye, TAV Grubu şirketlerinden Havaş, İnci Holding, İpekyol, Organik Kimya, Sabancı Üniversitesi, Siemens Türkiye, Sun Tekstil, Turcas Petrol ve Yeşim Tekstil’den oluşan pilot şirketler Ekim ayına kadar şirket politikalarını oluşturacaklar.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, kadın çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” için 17 şirket pilot şirket olmayı kabul etti.

Türkiye’de ‘şiddete sıfır tolerans’ politikası kapsamında ilk defa 17 şirket tarafından çalışanlara yönelik politika oluşturulacak. Oluşturulacak bu politikalar bazı sektörler için küresel çapta da ilk örnekleri oluşturacak. İşyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyen bir iş kültürünün geliştirilmesinde şirketlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” kapsamında, öncelikle tüm şirketlere Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından eğitimler verildi. Ayrıca pilot şirketlerden 30 katılımcıya da Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, AÇEV ve Mor Çatı gönüllüleri tarafından ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi’ verildi. Eğitim kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları”, “Şiddet Türleri”, “Yasal Çerçeve” ve “Mağdurla Görüşme Teknikleri” başlıkları ele alındı.

Pilot şirketler politikalarını Ekim ayına kadar oluşturacak. Pilot şirketlerin uygulamalarına dayanarak, politika ve çözüm mekanizmaları oluşturma sürecinden çıkarılan sonuçlara göre 2016 yılı sonunda Uygulama Rehberi’nin ikinci versiyonunun yayınlanması öngörülüyor. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat konuyla ilgili

“Şirketler ekonomik faaliyetleri nedeniyle toplumu ve çevreyi doğrudan etkiledikleri gibi uyguladıkları politikalar vasıtasıyla da dolaylı olarak etkilemektedirler.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda iş dünyasına yaptığımız çağrıya olumlu yanıt veren ve üyelerini harekete geçiren TÜSİAD’a teşekkür ederiz. Pilot uygulamaya katılan şirketlerin kadına yönelik aile içi şiddete karşı gösterdikleri kararlı duruş ve uygulayacakları şirket içi politikalar hem şiddetle başa çıkmaya çabalayan kadın çalışanlara güç verecek, hem de erkek çalışanları kadınlarla ilişkilerinde daha dikkatli olmaya zorlayacaktır. Bu öncü şirketlerin çalışanlarının insan haklarını korumak konusundaki gayretleri ve uyguladıkları politikalar şüphesiz ki çalışanların etkileşimde bulunduğu daha geniş bir çevreyi de etkileyecektir. Bu projeyi destekleme kararı aldıkları için TÜSİAD başkanını ve yönetim kurulu üyelerini tek tek kutluyoruz. Diğer iş örgütlerini de bu yönde karar almaya davet ediyoruz.” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışı ile bu toplumsal soruna kalıcı çözümlergeliştirilmesi için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gerekiyor. İş dünyasında da yükselen farkındalık ile birlikte artık daha fazla şirketin, kurumsal politikalarına “toplumsal cinsiyet eşitliği” anlayışını dâhil ettiğini görüyoruz. “Kadına yönelik şiddet” başlığının da şirketlerin kurumsal politikalarında mutlaka yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda TÜSİAD olarak üzerimize düşen sorumluluğu, ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesine destek vererek üstlenmeye karar verdik. Böylece kurumlarımızın vazgeçilmez birer değeri olan kadın çalışanlarımızın yaşam hakkını tehdit eden ve yaşamını olumsuz etkileyen şiddete karşı kurumsal yeteneklerimizi harekete geçirmeyi, kadın ve erkek çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Projenin ilk aşamasına dahil olan ve çoğunluğunu üyelerimizin oluşturduğu tüm şirketleri bu konudaki uyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Bu bir başlangıç. Proje aşama aşama genişleyecek ve daha fazla şirket bu sürece katılacak.

Bu  toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla 10 senedir toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik projelere destek verdiklerini vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan “Kadınların insanca ve ayrımcılığa uğramadan yaşayabilmesinin ilk koşulu yaşadıkları yerde ve ailelerinin yanında güvende olabilmeleridir.

Günümüzde aile içi şiddet

Küresel bir problem olmaya devam ediyor ve maalesef sanılanın aksine yüksek eğitim ve gelir düzeyi kadına yönelik şiddeti azaltmaya yetmiyor. Sabancı Vakfı olarak, yürüttüğümüz programlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini hep merceğimizde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesiyle iş dünyasının aile içi şiddete karşı harekete geçişini görmekten, bu alanda önemli adımlar atılmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bundan böyle, işyeri politikaları geliştirilirken toplumsal soruların çözümüne yönelik bir yaklaşımın baz alınacağını umut ediyorum. Bu ortak hayal etrafında birleşerek projenin gerçekleşmesini sağlayan Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD ve UNFPA’e teşekkür ediyorum.”dedi. UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa “İş yerinde aile içi şiddet ile mücadele UNFPA’in 2000’li yıllardan bu yana çalıştığı bir konu olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de aile içi şiddetten yoğun olarak kadınlar karşı karşıya kalmaktadır. Bu konu son on yıldır “gizli” ve “ev içi” bir konu olmaktan “açığa vurulan” ve “kamusal” olarak mücadele edilmesi gereken bir konu halini almıştır. Aile içi şiddetin kamusal olarak mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğu olgusu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun, özellikle Türkiye’deki çalışmalarını özel sektör ile sürdürmeye yönlendirmiştir.

2005 yılında başlayan çalışmalarımız 2014 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ile güçlenerek çok hızlandı ve 2016 yılı içinde aile içi şiddetle mücadelede özel sektörün rolü konusunda yapılan pilot çalışmayı sonlandırdık. Uzun bir yürüyüşü gerektiren bu yolda ortağımız Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve TÜSİAD’a teşekkür ediyorum.

Gelecekte bu çalışmaların daha da güçlenmesi için ortaklarımızla birlikte, UNFPA olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi belirtmekisterim” dedi.

Proje Hakkında İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması ve iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları, araç ve yöntemleri yaygınlaştırmaları üzerine tasarlandı.

Proje kapsamında 2014 yılında çalışanların aile içi şiddet hakkındaki farkındalıklarını ve şiddete maruz kalma durumlarını araştırmak üzere yirmi şirkette anket uygulandı. Anket sonuçlarına göre çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’inin en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kaldığı ve çalışan kadınların  yüzde 40’ının psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’inın sosyal şiddete, yüzde 17’sinin ekonomik şiddete ve yüzde 8’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Bu sonuçlara dayanarak 2015’te projenin ikinci aşamasında şirketlerin aile içi şiddetin işi, iş yerini ve çalışan kadınların işgücüne etkin katılımını olumsuz olarak etkilemesini engellemeye yönelik bir şirket politikası oluşturarak çözüm mekanizmaları yaratabilmelerini desteklemek amacıyla ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ oluşturuldu. Bu çalışmalar TÜSİAD’ın ve üye şirketlerin katkılarıyla yürütüldü.

Proje kapsamında 2016 yılı Pilot Uygulama yılı olarak belirlendi. Pilot çalışma ilk uygulamaların yakından izlenmesi ve sonuçlarının ve deneyimlerin rehberin iyileştirilmesinde kullanılmasını amaçlamakta. Pilot uygulamaya ‘pilot şirket’ olarak süreç boyunca desteklenmesini ve izlenmesini kapsıyor.

Reviewer overview

"İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı" - /10

Summary

SABANCI Üniversitesi, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla başlatılan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’yle 5 yılda 150 bin çalışana ulaşıldı.

0 Bad!

167 Comments