“İslam Kültürümüzün Bir Parçası Değil Minareler Ve Başörtüsü Yasaklansın”

minnnAlmanya İçin Alternatif (AfD) Stuttgart’taki parti kongresinde İslam karşıtlığını programına taşıdı. Yapılan oylamada “İslam Almanya’ya ait değildir” söylemi çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.İslam ve mülteci karşıtı söylemleriyle tanınan Almanya İçin Alternatif (AfD), İslam karşıtı tutumunu Stuttgart’taki kongrede programına taşıdı. Yaklaşık 2 bin delegenin katıldığı kongrede yapılan oylamada taslakta yer alan ” İslam Almanya’ya ait değildir” söylemi çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.

‘Kültür, sanat ve kimlik’ konu başlığı altında kabul edilen maddede, ‘Bizim hukuk anlayışımıza saygı göstermeyen hatta onunla mücadele eden ve kendini tek egemen din olarak gören bağnaz bir İslam anlayışı, bizim hukuk düzenimizle bağdaştırılamaz’ dendi.

AfD, İslam’ın da eleştirilebileceği görüşünde. Yapılan açıklamalarda, İslam aleyhine yapılan açıklamaların ‘ İslam düşmanlığı’ ya da ‘ırkçılık’ olarak tanımlanmasına da karşı çıkıldı. Minare ve müzzeinlere de itirazların yer aldığı parti programında, İslam’ın Almanya’da Hristiyanlığa ve kiliselere tanınan özerk kamusal statüyle aynı konumda yer alamayacağı vurgulandı. AfD’nin parti başkanları ‘İslam’ı bir siyasi ideoloji olarak gördüklerini ve bunun anayasa ile asla bağdaşmayacağını’ vurguladılar.”Camilere kontrol şart”

Pertry, Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder’in, radikalleşme ve terörün önüne geçebilmek için camilere devlet denetimi getirilmesinin gerekli olduğu görüşüne de destek verdi. Kauder, Berliner Zeitung’da yer alan demecinde, bazı camilerde verilen vaazların Alman devletinin anlayışı ile uyumlu olmadığını belirterek “Burada devlet gerekiyor. Camiler kontrol edilmeli” diye konuşmuştu. AFD ayrıca cami Minarelerinin ve başörtusunun yasaklanmasının  gerektiğini parti programında yer verdi.

Emnid’in yaptığı son anketlere göre AfD yüzde 13 destekle, Almanya’da Hristiyan Birlik Partileri ve SPD’den sonra en güçlü parti konumunda.Yaklaşık 2 bin delegenin katıldığı kongrenin ilk gününde Euro bölgesi ve AB’den çıkış konusu görüşülerek kabul edildi. AfD AB’nin bir siyasi oluşumdan ziyade bir ekonomik birlik olarak hayatını sürdürmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

6 Comments