Porteki’de Euro Şemsiyesinden Çıkıyor!

euro-coins-and-banknotesPortekiz mayıs ayı içerisinde Euro kurtarma şemsiyesinden çıkıyor. Ülke, böylece uluslararası finansörlerin başlangıç beklentilerini karşılamış oluyor.

2011 yılının mayıs ayından beri Portekiz Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu’ndan 78 milyar euroluk kredi aldı.

Hükümetin buna karşılık devlet borçlarını azaltmak, ekonomik büyümenin önündeki engelleri kaldırmak, iç tüketimi teşvik etmek ve işsizliği azaltmak gibi sert reformları hayata geçirmesi gerekiyordu. Tüm bunlar başarılmış görünüyor.

2013 yılının son çeyreğinde yüzde 1,6’lık ekonomik büyüme kaydedildi. Bu rakam Euro Bölgesi içerisindeki en büyük değer. 2014 için de beklentiler de olumlu.

Avrupa Merkez Bankası yüzde 1,2’lik büyüme tahmininde bulunuyor. İhracat yüzde 24 oranında arttı ve gayrisafi yurtiçi hâsılanın yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu da 2008’de kaydedilen rakamlara göre yüzde 13 daha yüksek. İşsizlikse yüzde 2 gerilemiş durumda.

Portekiz, İrlanda ve İspanya’dan sonra Euro kurtarma şemsiyesini terk eden üçüncü ülke. Başbakan Pedro Passos Coelho, pazar günü Portekiz televizyonunda hükümetin İrlanda’nın da benimsediği modeli izleyeceğini açıkladı.

Bu model kurtarma şemsiyesinden, herhangi bir geçiş önlemi olmaksızın sert bir çıkış anlamına geliyor. Başbakan Coelho ülkesinin bir yıl içinde meydana gelecek ekonomik dalgalanmaları dindirecek kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Commerzbank’ın baş ekonomisti Jörg Krämer Euro borç krizinin bitip bitmediği sorusuna şu yanıtı veriyor: “Borç krizi ortadan kalktı, zira kriz ülkelerinin tahvillerine alıcı bulmaları nispeten kolaylaşmış oldu. Ancak devlet borçları krizine neden olan unsurlar tüm ülkelerde ortadan kalkmış olmadı.

Portekiz’de rekabet becerisini tekrar kazanmak için adımlar atılıyor. Geçmişten gelen yüksek ücretlendirmeler İspanya ve İrlanda’da olduğu gibi yeniden düzenlendi. Ekonomi yeniden büyüyor. Portekiz’de yüzde bir buçukluk büyüme bekliyoruz. Ama İtalya reform yapmaya yanaşmıyor ve burada devlet borç krizinin sebepleri ortadan kaldırılmış olmadı.”

Ekonomist Krämer, Portekiz’in herhangi bir geçiş önlemi almadan yardım programından çıkmasının yanlış bir karar olmadığını belirtiyor. Krämer, Portekiz’in devlet tahvillerini satın almaya hazır, yeterince yatırımcı olduğuna dikkat çekiyor. Ancak ülkedeki ekonomik istikrarın kalıcı olup olamayacağı merak konusu.

Euro kurtarma şemsiyesinden çıkan İrlanda’nın hazinesinde 20 milyar euro bulunurken Portekiz’de bu miktar daha küçük. Ayrıca ülkedeki özel borçlanma da daha yüksek.

4 Comments