R4bia İşareti Mason Sembolu İddiası

rabbbbbbMısır’da Müslüman kardeşlere destek vermek için yapılan ve siyasetçilerin de sıkça kullandığı R4bia işareti ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Aydınlık gazetesi yazarı Eren Erdem bu işaretin Masonik bir sembol olduğu ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. “Mason tokalaşmalarında, 4 parmak dik iken, baş parmak kıvrık ve içe doğrudur. Tamamen. Rabia işareti şeklindedir.” Diyen Erdem “Hatta bir mason, karşısındaki kişinin mason olduğunu bu özel iletişim yöntemi sayesinde anlar.” dedi.

İşte Eren Erdem’in o yazısı:
RABİA NE DEMEK?

“Arapçada rabia, dört demektir. Dört ve dördüncü.
Ortadoğu sembolizminde, çok eskilere dayanan Rabia işareti, pagan geleneğinde kullanılmıştır. Yaratılışın 4 enerjisinin (açık olan 4 parmak) düşmüş enerjiye (kapalı baş parmak) biat edişini sembolize eden bu harekete “Car’i-yek” de denir.

CARİYE KELİMESİ BURDAN GELİYOR

Car‘i, dört köleyi simgelerken, “yek” esir edene işaret eder. Tavla oyununu oynayanlar bu kavramı bilirler. Car’i-yek, 4-1 zarının karşılığıdır.
Arapçadaki “cariye kelimesi” buradan gelir.
Tek sahibe hizmet eden köle (cariye), bu kavramın anlamıdır.

SÜMERLERDE KARANLIK RUHLARIN İŞARETİ

Bu sembolü eski “sümer tabletlerinde ki karanlık ruhlarda görebilirsiniz. Asurlardan Sümerlere kadar, karanlık ruhları temsil eden, savaşılması gereken ruhları simgeleyen heykellerde ki hemen hemen bütün “el figürlerinde” bu işaret vardır.

MASONİK SEMBOL

Masonlarda, 4 parmağın açık bırakılması ve baş parmağın içe doğru bükülmesi ile birlikte, elin kalp hizasında ceketi “baş parmakla, açık parmaklar arasına” almak sureti ile bu hareket yapılır. Mason tokalaşmalarında, 4 parmak dik iken, baş parmak kıvrık ve içe doğrudur. Tamamen, “Rabia işareti şeklindedir.”

Hatta bir mason, karşısındaki kişinin mason olduğunu bu özel iletişim yöntemi sayesinde anlar. Baş parmak, karşıdaki kişinin baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki deriyi sıkıyor ise, kişinin mason olduğu kanısına varılır.

BENZERLİK YOK!Eren Edem’in iddiasına konu olan Mason el sıkışmasında baş parmak karşısındakinin işaret parmağına dokunuyor. Bu işaret ile Rabia işareti arasında bariz hiç bir benzerlik bulunmuyor.

mason-el.jpg

İşte bir kaç Masonik el işereti:

mamamasssumasonnnn

 

 

275 Comments