Raporla Kanıtlandı Fransa Irkçı!

331772_France (1)Fransa’da yabancılara karşı ırkçılık devlet kurumlarını dahi ürküten boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.İ nsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu (CNCDH) tarafından bugün yayımlanan rapora göre  bugün her 3 Fransızdan 1’i kendisini “ırkçı” olarak tanımlıyor. Irkçılığın başlıca kurbanları Müslümanlar, Kuzey Afrikalılar ve Romanlar.

Rapora göre, günümüz Fransa’sında nüfusun yüzde 84’ü ırkçılığın “yaygınlaştığını” düşünüyor. İstatistikler 2013 yılı sonunda Fransızların yüzde 35’inin kendisini “ırkçı” veya “biraz ırkçı” olarak tanımladığını gösteriyor. Bu oran 2012 yılında yüzde 29 olarak kaydedilmişti. Daha da vahimi her 10 Fransız’dan 6’sı (yüzde 61) “bazı davranışların” ırkçı eylemleri “meşru kılabileceğini” söylüyor. Bu oran kendisini “sağcı” olarak tanımlayan arasında yüzde 73’e kadar çıkıyor. Rapordaki verilere göre, Fransızların yüzde 74’ü “Fransa’da aşırı sayıda göçmen var” deyişiyle hemfikir olduğunu ifade ediyor. Yüzde 60’ı da aşırı göçmenleri ima ederek “Bugün artık insan Fransa’da kendisini evinde hissetmiyor” diyor.

 

1 Comment