Telefon Ve İnternet Kayıtlar…

Orange County News - January 5, 2011Vatandaşların telefon ve internet verilerinin aylarca kayıtlı tutulması temel hakların ihlali mi demek? Avrupa Adalet Divanı, bugün bu sorunun yanıtını verecek.

Avrupa Adalet Divanı, bugün vatandaşların telefon ve internet verilerinin özel bir neden olmaksızın kovuşturma amacıyla kaydedilmesinin AB yasalarına uygun olup olmadığı konusundaki kararını açıklayacak.

2006 yılından bu yana AB devletleri, yetkililere ağır suçların aydınlatılmasında yardımcı olması amacıyla telekomünikasyon firmalarının bu tarz verileri iki yıla kadar saklamasını zorunlu tutuyor.

Uygulama AB içerisinde uzun süredir tartışmalara yol açıyor. Geçen yılın aralık ayında Adalet Divanı’ndan bir uzman, bu AB düzenlemesinin temel haklar sözleşmesiyle uyuşmadığı ve iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varmıştı.

Uzmana göre, düzenleme veri koruma temel hakkı ve kişisel hayata saygıyı ihlal ediyor. Ayrıca verilerin iki yıla kadar kaydının aşırı uzun olduğu sonucuna varılmıştı.

Çıkacak karar Almanya’da yasal bir düzenlemenin de yolunu açacak. Şu anda herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Hrıstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti, koalisyon anlaşmasında veri kaydının yeniden düzenlenmesi üzerinde çalışılması konusunda anlaşmıştı. Koalisyon, AB düzleminde kayıt süresinin üç aya indirilmesini istiyor.

22 Comments