IDC “Teknoloji Sektöründe Kadınlar”

Haber: Hülya Karahan

istanbulpostcomtr@gmail.com

IDC 28 Kasım 2018’de İstanbul İş Sanat’ta “Türkiye’de Teknoloji Sektöründe Kadınlar” konulu bir konferans gerçekleştirdi. Etkinliğe Türkiye’deki lider kuruluşların üst düzey kadın ve erkek yöneticileri, teknoloji sektöründe çalışan kadınlarla ilgili bir çok konuyu ele aldı.

IDC Ülke Yöneticisi Nevin Cizmeciogullari’nın IDC’nin çalışmalarıyla ilgili açıklamalar:

Bütün dünyada kurumlar çalışan kadın-erkek sayılarını dengelemek ve yönetimde kadınları eşit temsil etmeye özen göstermeye başlamalarının nedeni sadece sosyal sorumlulukları değil, aynı zamanda şirketlerin verimliliklerini-karlılıklarını artırmak için gerekli olduğunun farkında olmalarıdır. Ülkemizde de hemen her holdingte – global şirkette, teknoloji tedarikçisinde benzer bir oluşumla bu konuya dikkat çekilmiş durumda. Şirketlerin- holdinglerin kendileri için özel çalıışmaları yanısıra, devlet yapılanmasında, bakanlıklarda ve toplumun genelinde bir yapılanma ihtiyacı var. IDC Türkiye olarak bizim amacımız bütün bu kurumların üzerinde yerelde bir dayanışma başlatmak ve sinerji oluşturmak.

Kapsamlı bir saha araştırması ve ihtiyaç analiziyle, özellikle dijitalleşme süreçlerinde yeni teknoloji alanlarındaki gerekli istihdamı sağlamak, yerel ve global insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, gençlerimizi doğru kanallara yönlendirmek, katma değerli üretimi arttırmak, mevcut iş güçlerine yeni yetenekler kazandırmak ve kurumların yetkin insan kaynaklarına erişimini hızlandırmak amaçladık. Bu nedenle bakanlıklar, STK’lar, CXO’lar, IK’cilar, tedarikçilerimizin desteği ile kapsamlı bir gün oluşturduk, Mesleklerinde örnek olan, çalışma hayatlarının sektördeki ve sektöre girmek isteyen gençlere örnek olacağı pek yöneticimizle farklı sektör, pozisyonlardaki kadınların ve yönetim seviyelerindeki deneyimli erkeklerin, kız çocuğu babaların görüşlerini- deneyimlerini ve konuya bakışlarını hep birlikte irdeleyecek, sektörün tümünü kapsayan, tersine mentörlüğüde kapsayan bir mentörlük program başlatacağız. Platformumuzda yer alan herkes hem mentörlük verebilecek, hem mentörlük alabilecek. Sektör ve konu odaklı IDC danışma kurulları yöneticileri ana mentor havuzunda yer alacak. Bu yıl 10.IDC Türkiye CIO Zirvesini düzenleyen ve BT sektörünün en kapsamlı konularını irdeleyen IDC için Kadın konusu bi rana konferansta ilk defa işleniyor. Ancak konunun global’de de artan önemi ile birlikte IDC’de bu konuda global bir direktörlük oluşturulmuş durumda. IDC Türkiye ofisi Şubat 2018 itibari ile Türkiye’ de bu konunun önderliğini yapıyor ve pek çok benzer kurum/STK IDC’yi takiben ve IDC’nin desteği ile kadın çalışmalarını, saha araştırmalarını başlattı.basın duyuruları yayınladı. Kadın konusunda sadece kadın örgütlenmesi ile bir yerlere varmak mümkün değil, Yönetim seviyesindeki erkeklerin destekleri ve ekiplerindeki dengeyi korumaya özen göstermeleri gerekiyor.

IDC Global verilerine göre; Amerika’da çalışanların %47’si üniversite mezunlarının %57’si, sağlık sektörü çalışanlarının %75’i kadın. BT sektöründe kadınların oranı %25, Bilgisayar bilimleri mezunlarının %18i, Bilgisayar programlama mezunlarının %13’ü kadın, patenti olan kadınların oranı %8 ve yatırım alan girişimcilerin sadece %2si kadın. Tüm dünyada makineleşme ile birlikte azalan kas gücü ihtiyacı nedeni ile istihdam hizmet sektörüne yönelmiş durumda, ve bu da kadınların çalışma hayatına girmelerini kolaylaştırıyor. IDC’nin globalde yapmış olduğu bir araştırmaya göre mevcut durumda, çalışanların %47’si kadın ve yönetimdeki oranları sadece %21. Her çalışan için ücret ve yan olanaklar birinci öncelik, kadın için ilerleme ve kariyer, erkek için yeteneklerin geliştirilmesi ve gelecekte de iş bulabilme ön planda. İngiltere ve Amerika’da yapılan incelemelerde aynı pozisyonlarda kadınlara daha az ücret ödendiği tespit edilmiş. Profesyönel mentorlük alanların almayanlara göre %15-16, Erkek mentörü olan kadınların-kadın mentor olanlara göre %13 daha fazla maaş aldıkları ispatlanmış. Bulut, Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Kodlama, Müşteri Deneyimi, Blok Zincir dünyada en gündemdeki kadınları bekleyen potansiyel alanlar.

Türkiye Bilişim sektöründe satış-pazarlama- ülke yönetiminde çok başarılı kadınlarımız var, ve sayıları her geçen gün daha da artıyor, hatta global görevlerde yer almaya başladılar. Ancak özellikle CXO gibi komplike ve daha teknik rollerde kadınların erkeklere oranı oldukça düşük ve hatta yok denebilecek düzeyde. Bu durum bize özgü değil, tüm dünyada da yüksek puanla girilen Bilgisayar mühendisliği gibi ağır ders programı olan bölümler yerine, tıp-genetik gibi konulara yönelme artmış durumda. Oysa kadınların detaylı düşünebilme, aynı anda bir çok işi parallelde yürütebilme, hedefine odaklanma ve vazgeçmeme gibi çok özel yetenekleri varken, kültürümüze dayanan, bir kadın için en ideal ve aile ilişkilerini dengede götürebileceği öğretmenlik, doktorluk gibi mesleklerle sınırlı kalmamalı. Özellikle dijital dönüşümle beraber çok özel fırsatlar ve yepyeni iş yapma biçimleri- esnek/evden çalışma olanakları ve veri bilimcisi, yapay zeka, güvenlik gibi artan ihtiyaçlarla beraber, sadece üniversite seçiminde değil anaokulu, ilkokul öğrencilerinden başlayıp, kız çoçuklarının doğru yönlendirilmesi gerekli.

Teknoloji alanındaki kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve deneyimlerimizi aktarma için hepimize görev düşüyor.”

 

 

 

 

 

 

Reviewer overview

IDC "Teknoloji Sektöründe Kadınlar" - IDC "Teknoloji Sektöründe Kadınlar"/10

Summary

IDC 28 Kasım 2018'de İstanbul İş Sanat'ta "Türkiye'de Teknoloji Sektöründe Kadınlar" konulu bir konferans gerçekleştirdi. Etkinliğe Türkiye'deki lider kuruluşların üst düzey kadın ve erkek yöneticileri, teknoloji sektöründe çalışan kadınlarla ilgili bir çok konuyu ele aldı.

0 Bad!

271 Comments