Yunan Başbakan: “Komşumuzun AB üyesi olması, bizim için çok yararlıdır”

551225f3e2b9712f670f6a706700c65e

Türkiye – Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı bu sabah Atina’da yapıldı.

Ortak Bakanlar KuruluToplantısı şeklinde gerçekleşen buluşmaya Türkiye tarafı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve dokuz bakan ile Yunanistan tarafı Başbakan Antonis Samaras ve 10 bakan ile katıldı. Yunan Başbakan, ortak basın toplantısında Türkiye’nin AB üyeliğine destek verdiklerini açıkça belirterek “Komşumuzun AB üyesi olması, bizim için çok yararlıdır” dedi.

 

Yunanistan Başbakanı Samaras,  Yunanistan’ın Türkiye’nin AB üyeliğini her zaman desteklediğini belirterek,” Gayet açık bir şekilde Yunanistan her zaman Türkiye’nin AB adaylığına destek vermeye devam edecektir. Türkiye başbakanıyla bu konuda istişarede bulunduk. Komşumuzun AB üyesi olması, bizim için çok yararlıdır. Türkiye AB üyesi olursa bir takım sorunları da çözmüş olacaktır” dedi.

Türkiye-Yunanistan Üçüncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın imza koydukları sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:
– İki taraf, bölgesel barış, istikrar ve refahı daha da arttıracak ve bölgenin ekonomik büyümesini hızlandıracak, aralarındaki işbirliğinin yapısal çerçevesi için karşılıklı saygı, güven, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinin temel rolünü kabul etmektedir. Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirilmeye ve aralarındaki ilave işbirliği alanları açmaya kararlıdır.

 
– Karşılıklı ticaret hacmindeki ve ekonomik işbirliğindeki artış ışığında, iki ülke ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendirmek için gerekli tedbirleri almak hususunda mutabık kalmışlardır.

 
– Türkiye ve Yunanistan, enerji alanında ve bilhassa doğalgaz boru hatları ve elektrik enterkoneksiyon ağları konusunda ikili ve bölgesel işbirliğini daha da geliştirilmeyi hedeflemektedir. Doğalgazın taşınmasına ilişkin olarak, Ekim 2007’den bu yana faal olan Türkiye-Yunanistan enterkonektörü boru hattının teşkil ettiği başarılı emsal, içinde bulunduğumuz on yıllık sürenin bitiminden önce iki ülke arasında daha yakın işbirliğinin yolunu açmıştır. Şah Deniz Konsorsiyumu kararının da teyit ettiği üzere, birbirine bağlanan TAP ve TANAP, açık bir şekilde Hazar gazının Batı Avrupa’ya (2020’den başlayarak) taşınması için en düşük maliyetli rotayı oluşturmaktadır.

 
– Turizm alanında işbirliği her iki ülke için büyük önemdedir. Ortak projeler üzerinde çalışılması ve önemli denizaşırı pazarların hedeflenmesi güçlü bir şekilde teşvik edilmelidir. Her iki ülke ayrıca, basitleştirilmiş giriş uygulamaları altında belirli Türk sahil bölgelerinden doğu Ege’deki yedi Yunan adasına kısa süreli kalış öngören turist ziyaretlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Türk-Yunan Projesinin (1 Nisan 2014-31 Ekim 2014) sonuçlarını memnuniyetle karşılamaktadır.

 
– Taraflar, zor ve karmaşık sorunlar yaratan yasadışı göçle mücadele ve Türk-Yunan Geri Kabul Protokolü’nün etkili, etken ve süratli uygulanmasını teminine yönelik çabaların artırılması hususundaki mutabakatlarını yinelemektedir. Her iki ülke ayrıca, karşılıklı yetkili makamları arasındaki işbirliğini geliştirerek, insan ticareti ve organize suçlarla mücadele çerçevesindeki çabalarının artırılması hususunda anlaşmaktadır.

 
Her iki taraf, Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkilerine olumlu etkileri olacak, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasının imzalanması (16 Aralık 2013) ve yürürlüğe girmesi (1 Ekim 2014) ile Vize Serbestisi Diyalogu’nun başlatılmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

 

 

– Uluslararası işbirliği, tüm şekilleri ve tezahürleriyle terörizm belasıyla mücadelede tesirlidir; bu amaçla, iki ülke Suriye ve Irak’taki durumdan kaynaklanan terörist tehditle mücadeleye yönelik küresel koalisyon çerçevesi de dahil olmak üzere, geniş bölgenin istikrarı için bu büyük sınamaya karşılık verilmesi amacıyla işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını yinelemektedir.

 
– Adalet, kültür, ulaştırma, altyapı, kırsal kalkınma ve gıda üretimi alanlarında işbirliği ortak çıkardır. Her iki taraf, bu alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için imkanların araştırılması hususunda mutabık kalmıştır.

 
İki Başbakan, ikili konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

 
İlaveten, iki Başbakan, Türkiye’nin AB katılım müzakereleri, bu meyanda Türkiye ile AB arasında dış ve güvenlik politikası ile enerji politikası alanlarında işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Her iki ülke, Türkiye’nin, AB kriterleri ve ilkelerine uyumlu olarak Birliğe üye olmasını istemektedir.

 
– Türkiye ve Yunanistan, İstikşafi Temaslar ve Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerde ivmenin korunması hususunda mutabık kalmışlardır.

 

 

 

 

 

3 Comments