CIA’nın Gizli Ortadoğu Planı Ortaya Çıktı

cimerikaABD’nin Soğuk Savaş’taki gizli petrol planı ortaya çıktı. Plan uyarınca, SSCB’nin Ortadoğu’yu işgal ettiği durumda, komünistlerin petrole ulaşmasını engellemek için ekipmanlar ve petrol depoları yok edilecek, rafineriler ve boru hatları kullanılmaz hâle getirilecekti.ABD’nin Soğuk Savaş boyunca komünizme karşı mücadelesi Ortadoğu’da da sürmüştü.

Politico’dan Steve Everly, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), Britanya’ya sunduğu gizli petrol planını yayımladı.

ABD’nin 1951 tarihli planına göre, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Ortadoğu’yu işgali hâlinde ABD, petrolün SSCB’nin eline geçmesini engellemek için petrol sanayisini harap edecekti.

Bu saldırı kapsamında petrol kuyuları kapatılacak, ekipmanlar ve yakıt depoları yok edilecek, rafineriler ve boru hatları işlevsiz hâle getirilecekti.

CIA bu planın ismini “blokaj politikası” koymuştu.

Bu planın ABD ve Britanya’nın işbirliği olmadan hayata geçirilemeyeceğini düşünen CIA, bunun için Britanya ile müzakerelere başladı.

1951 yılında CIA ajanı George Prussing, Londra’da Iraq Petroleum, Kuwait Oil ve Bahrain Oil temsilcileri ile bir araya geldi.

Prussing, petrol şirketlerinin üretim faaliyetlerinin nasıl CIA planını uygulamaya hazır paramiliter kuvvetlere dönüştürüleceğini açıkladı.

Prussing’in yardım isteği, Britanya’nın petrol şirketlerinin temsilcileri tarafından reddedilmedi. Böylece Ortadoğu’daki petrol sanayi, CIA’in bir aracı hâline geldi.

Bu anlaşmanın bir kısmı, 1996’da yanlışlıkla “deklasifiye” olmuştu. Ancak yeni bilgiler, Britanya’daki Ulusal Arşiv’de ortaya çıktı.

Daha önce, bu planın ABD Başkanı Eisenhower döneminde rafa kaldırıldığı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki, plan Kennedy dönemine kadar yürürlükte kalmış.

Ancak en önemlisi, yeni ortaya çıkan belgeler, Sovyetler’in Ortadoğu petrolüne erişimini engellemek için, Britanya’nın nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu gösteriyor.

“Blokaj politikası”nın 1948’de SSCB’nin Berlin’de emperyalistlere karşı uyguladığı blokajdan sonra gündeme geldiği düşünülüyor. O dönem Truman yönetimi, SSCB’nin İran ve Irak’a da yönelmesinden ve ABD-Britanya kuvvetlerinin Kızıl Ordu’yu durduramamasından endişe ediyordu.

Suudi Arabistan’daki petrol şirketi Aramco da, bu “casusluk oyunları”na dahildi. Şirketin başkan yardımcısı Terry Duce, CIA ile işbirliği yapıyordu.

CIA, plan kapsamında Suudi Arabistan’a patlayıcılar yerleştirmiş ve olası bir Sovyet işgalinde petrol sanayisini hedef almaya hazırlanmıştı.

43 Comments