Dünya için 25 Yılda Yapılacakların Listesi Kabul Edili

jjjjBM Genel Kurulu’nda 193 ülke, 2030’a kadar tamamlanması gereken 17 hedefi kabul etti. Hedefler yoksulluk ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi ön plana çıkarıyor.

 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda temsil edilen 193 ülke oybirliğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”ni resmen kabul etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon dünyanın ortaklaşa kabul ettiği 17 hedefin, gelecek 15 yıl için ‘insanlık ve gezegen için yapılacaklar listesi’ oluşturduğunu belirtti.
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sırasıyla şu maddeleri içeriyor: Günde 1,25 doların (3,8 TL) altı olarak tanımlanan aşırı yoksulluğun tüm dünyada sona erdirilmesi; açlığın yok edilmesi ve tüm insanların bütün yıl boyunca yeterli besine ulaşabilmeleri; küresel olarak bebek ölüm oranının 100 binde 70’in altına indirilmesi; tüm kız ve erkek çocuklarının hür, eşit ve kaliteli temel eğitim almalarının sağlanması; kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin sona erdirilmesi; herkese güvenli ve ulaşılabilir içme suyu, kanalizasyon ve hijyen imkanlarının ulaştırılması; tüm dünyada güvenilir ve ulaşılabilir enerji imkanlarının sağlanması; en az gelişmiş ülkelerde yıllık en az yüzde 7 ekonomik büyüme; kaliteli, dayanıklı, sürdürülebilir altyapının kurulması ve herkesin bu imkanlara ulaşabilmesi; en az gelir elde eden yüzde 40’lık kesimin, ülke ortalamasının üzerinde ekonomik büyümeye ulaşması; herkesin yeterli, güvenli ve maliyetini karşılayabileceği konut, ulaşım ve toplu taşımaya erişebilmesi; doğal kaynakların etkili kullanılarak üretim-tüketimin sürdürülebilir hale getirilmesi, gıda israfının yarıya indirilmesi; iklim değişikliğine karşı acil eylem; su kaynakları ve ekosistemin korunması; adaletin sağlanması, kurumların hesap verir hale getirilmesi; küresel işbirliği ve az gelişmiş ülkelere kaynak sağlanması.

38 Comments