Faşizm Nedir Faşist Kimlere Denir

Diktatörce güç, muhalefetin zorla bastırılması ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa’nın ön plana çıkan toplumun ve ekonominin güçlü bir şekilde yeniden şekillenmesi ile karakterize edilen aşırı sağcı, otoriter aşırı milliyetçilik. İlk…

Read More

Page 1 of 1