Global Yeşil Ambalaj Pazarı 237,8 Milyar ABD Dolara Ulaşıyor

Global Yeşil Ambalaj Pazarı’nın 2024 yılına kadar 237,8 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Yeşil Ambalaj aynı zamanda sürdürülebilir ambalaj veya enerji verimli ambalaj olarak da adlandırılıyor. Çevre ve enerji tüketimi üzerinde düşük bir etkiye sahip. Ambalaj, biyolojik olarak parçalanabilir ve geri dönüştürülebilir malzeme içeriyor. Geri dönüşümlü kağıtlar, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, katı ağartma sülfat ve biyolojik bazlı plastikler gibi yeşil ambalaj ürünlerinin üretimi için piyasada çeşitli malzemeler bulunuyor. Yeşil Ambalaj Pazarı’nın, önümüzdeki dönemde, kapsam ve uygulamalarının dünya genelinde büyük bir artış göstermesi nedeniyle, önemli bir CAGR% 5,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Sürdürülebilirlik ile ilgili katı hükümet politikası, yenilebilir ambalaj malzemelerinin kullanımının artması, ambalaj şirketlerinin artırılması ve çevre dostu malzemelerin avantajları konusunda artan tüketici bilinci, önümüzdeki yıllarda büyümeyi artıracağı tahmin edilen Yeşil Ambalaj Pazarı’nın ana unsurları olarak belgelendiği belirtiliyor.

Bununla birlikte, yüksek üretim maliyeti ve değişen hammadde maliyetleri, önümüzdeki yıllarda genel pazar büyümesini kısıtlayabilir. Yeşil Ambalaj Endüstrisi, tür, uygulama ve bölgeye göre segmentlere ayrılıyor.

Bozunabilir ambalaj, geri dönüştürülmüş içerik ambalajı ve yeniden kullanılabilir ambalajlar, Yeşil Ambalaj’da öngörülen dönemde keşfedilebilecek çeşitler. Yeniden kullanılabilir ambalajlar arasında plastik kap, tambur ve diğerleri bulunuyor. Öte yandan geri dönüştürülmüş içerik ambalajında ​​cam, kağıt, metal, plastik ve diğerleri bulunuyor. Geri dönüştürülmüş içerik paketleme sektörü,% 57,5’in üzerinde en büyük pazar payını oluşturdu ve önümüzdeki yıllarda genel piyasaya öncülük edeceği tahmin ediliyor. Bu, yiyecek ve içecek sektöründeki yüksek talep nedeniyle olabilir. Ayrıca, geri dönüşüm ambalajı ürünlerin ömrünü uzatabilir ve güçlü malzemelerden üretilebilir. Yeniden kullanılabilir ve ürünlerin raf ömrünü uzatıyor.

Pazar, sağlık, yiyecek ve içecekler, kişisel bakım ve önümüzdeki yıllarda Yeşil Ambalaj’da keşfedilebilecek diğer uygulamalar gibi kategorilere  ayrılabilir. Gıda ve içecek segmenti, Yeşil Ambalaj’ın% 58,6’sı üzerinde en büyük pazar payını oluşturdu ve önümüzdeki yıllarda da hakimiyetini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni, ürünlerin ambalajlanması ve sayısız restoran ve lokanta yetiştirilmesi için gıda ve içecek endüstrilerinden gelen yüksek talep olabilir. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda sağlık segmentinin ciddi bir CAGR düzeyinde büyüyeceği tahmin ediliyor.

Global olarak, Kuzey Amerika, Yeşil Ambalaj’ın en büyük pazar payını oluşturuyor ve önümüzdeki dönemde genel piyasaya öncülük edeceği tahmin ediliyor. Büyümenin ardındaki neden çevre dostu ürünlere ve çevreye zarar veren ürünlerin kullanılmasına karşı katı politikalar ve halk arasında farkındalığın artması için hükümetlerin girişimi olacak.

Bunun yerine, Avrupa ve Asya Pasifik’in de gelecekteki büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa, gelecek vadeden yönetim eğilimleri olarak önemli pazar payına sahip ikinci en büyük bölge. Bununla birlikte, Asya Pasifik’in en yüksek dönemde en yüksek CAGR ile en hızlı şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor.

Büyümeye atfedilebilecek hususlar, çevre dostu çözümlerin kabul edilmesi için hükümet girişimleri, tüketiciler arasında çevre dostu ürünler konusundaki farkındalığın artması ve sürdürülebilir uygulamalara olan yüksek talepten oluşmakta. Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler bu bölgedeki Yeşil Ambalaj’ın en büyük tüketicisiolarak biliniyor.

Yeşil Paketleme Pazarı’nın’in önemli oyuncuları Yeşil Ambalaj, Amcor Limited, Evergreen Ambalaj, BASF SE, Rexam, DuPont, Sealed Air, DS Smith, Tetra Laval ve Mondi’dir. Bu oyuncular, şiddetli rekabet içinde kendilerini sürdürebilmek için inorganik büyümeye odaklanıyorlar. Bu nedenle, birleşme, satın almalar ve ortak girişimler, hızla devan ediyor.

Hülya Karahan

istanbulpostcomtr@gmail.com

132 Comments